top of page

Thông tin về tên công ty, tên đại diện và vị trí của chúng tôi được đăng mà không được phép, và các trang web bán sản phẩm đã được xác nhận.
​ Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng bán các sản phẩm thuộc thể loại khác với sản phẩm của chúng tôi và trang web này không liên quan gì đến chúng tôi.

​ Hãy cẩn thận với các trang giả mạo đánh lừa tên của "Takagi Mink"

会社HP用.png
YouTube

Kênh chính thức của Takagi Mink đã bắt đầu !

Giới thiệu tác phẩm mới của Takagi Mink trong phim một cách dễ hiểu.
​ Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp nhiều hơn và nhiều hơn nữa, chẳng hạn như khung cảnh của nơi sản xuất!

高木ミンク公式チャンネル
Xem ngay