top of page

Thông tin việc làm

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực mà chúng tôi đang tìm kiếm

"Một trái tim không ngừng cố gắng"

Mink Takagi tin tưởng vào tiềm năng của họ, luôn đặt mục tiêu cao,

Nó đã phát triển vững chắc từng bước.
Mỗi ngày, mọi người đều đưa ra ý tưởng và không giống nhau

Ý tưởng đó đã phát triển Takagi Mink cho đến thời điểm này.

Tiếp tục tích cực học hỏi mà không hài lòng với tình hình hiện tại

Một người có tính ham học hỏi và khát vọng

Làm mọi thứ đến cùng mà không bỏ cuộc

Người đam mê và có trách nhiệm

Tôn trọng giá trị của nhau

Những người có thể suy nghĩ linh hoạt và phản ứng

Chúng tôi đang tìm kiếm.

Một môi trường nơi bạn có thể tiếp nhận những thử thách mới trong các lĩnh vực mà bạn có thể sử dụng khả năng của mình

Takagi Mink có tất cả chúng. Bạn có thể tìm thấy mục tiêu sau đó.

Điều quan trọng là tinh thần tiếp tục thử thách

bottom of page