top of page

Giới thiệu chi nhánh

Branch Introduction

Trung tâm giao hàng

〒503-1312
538-2 Mikamimachi, Yoro-cho, Yoro-gun, Quận Gifu

ĐT 0584-33-3888

SỐ FAX 0584-33-3887

DC外観パンフ2017.jpg

Trung tâm giao hàng là như thế này

Trung tâm giao hàng gần trụ sở chính là cơ sở giao hàng của Takagi Mink.
Nguyên liệu thô mua ở nước ngoài được chất vào container và chuyển đến trung tâm giao nhận này
. Chúng tôi cũng lưu trữ hàng tồn kho và vận chuyển từ đây đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi trên toàn quốc thông qua trụ sở chính.

220x85バナー.png

​最新情報

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

高木ミンク
オンラインストア

ECバナーJewelryMe (4).png

​ Sản phẩm / phụ kiện lông thú / da

Jewelry Me

ECバナー_NB_2024_side.png

Cửa hàng đặc sản dành cho trẻ em và trẻ em

natural baby

Our Products

ARBORENTE
adagietto BLUE
adagietto GOLD
banner_Mouton Products.png
banner_WEB Catalog.png
banner_Washable Mask.png
bottom of page